Diğer Görseller
diğer görsel
diğer görsel
diğer görsel
diğer görsel
diğer görsel
diğer görsel

Karot Kesim Ankraj Sistemleri

Yol Tarifi
Şikayet Et

5
81 ildeki şubemizde faaliyetlerimize başladığımız günden bu yana kazandığımız bilgi birikimi, tecrübe deneyimi ve teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak hizmet vermekteyiz.

 

NUMUNE ALIMI

Mevcut bir betonun karakteristik basınç dayanımının tespiti, en gerçekçi olarak, betondan karot numunesi alınıp bu numunenin serbest basınç deneyine tabi tutulmasıyla yapılabilmektedir. Ancak karot numunesi alımı mevcut yapıyı tahrip ettiğinden (özellikle bina türü yapılar için) en son tercih edilmesi gereken ve mutlaka bir inşaat mühendisi gözetiminde yapılması gereken bir yöntemdir.

Karot alımı, 1999 Marmara depreminden sonra, hasarlı yapıların onarım-güçlendirme projelerinin yapılma- sında yaygın olarak kullanılır olmuştur. Ancak bir çok durumda olduğu gibi; bu yöntemin kullanımında eksikliler ve hatalar görülmekte veya sonuçlar doğru değerlendirilememektedir.

Genel Esasları

Karot alımı, tahribatlı bir yöntemdir ve her koşulda yapıya zarar verir. Karot numunesi, elemana ve yapıya önemli hasar vermeden ve yapıyı riske atmadan mühendislik kaidelerine uygun bir şekilde alınmalıdır. Yapının ve yapı elemanlarının taşıma gücünü etkileme- yecek yerler seçilmelidir. Numune alımıyla ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:

• Numune alımıyla oluşan boşlukların, yapı elema- nında önemli gerilme yığılmalarına yol açtığı unutulmamalıdır.
• Zarar vermektense karot alın- mamalı beton basınç dayanımı tahmini için başka yöntemlerden faydalanılmalıdır. (Ultrases testi, Schmidt beton çekici testi, vb.) Ancak bu tahri- batsız yöntemlerin tek başla- rına kullanıldıklarında %80’lere varan hatalar verebildikleri unutulmamalıdır.

• Kullanılacak karot bıçağı çapı;
- Numune alınacak betonun en büyük dane çapının üç katına eşit veya büyük olmalıdır.
- Alınan numunedeki maksimum dane çapının iki katına eşit veya büyük olmalıdır.

• Ø50mm karot bıçağı, en iri agrega çapından ve beton mukavemetinden eminsek kullanılmalıdır.

• Numune boyunu tayin ederken, karotun başlık yapı- lırken tıraşlanacağı göz önüne alınmalıdır. Standart basınç deneyine tabi tutulacak tıraşlanmış ve başlık yapılmış numunenin L/d oranı 1.0 ile 2.1 arasında olmalıdır.

• Numune boyu mümkün olduğunca çapın iki katı kadar olmalıdır. Numune boyu çaptan küçük olmamıdır.

• Donatı kesilmemelidir. Bu hususta azami dikkat sarf edilmelidir.

• 28 günden genç betonlardan numune alınmamalıdır.

• Dübel tutmayan veya tutmakta zorlanan betonlardan numune alınmamalı betonun bu durumu özenle not edilmelidir.

• Alınan numune yerinde incelenerek cinsi, yapısı, donatı içerip içermediği ve hasar durumu özenle kaydedilmelidir.

• Açılan delik, en kısa sürede düşük çökme değerli ve yüksek dozlu harçla veya özel rötresiz harçla kapatılmalıdır.

• Alınan numune, deneye tabi tutuluncaya kadar örse- lenmeden muhafaza edilmelidir.

• Numune mevcut nem oranını koruyacak şekilde sak- lanmalıdır. (Doymuş kireç çözeltisinde, talaş içinde, vb.)

• Numune en kısa sürede deneye tabi tutulmalıdır. Bu süre en az 24 saat olmalıdır.

• Numune, kesitine dik doğrultuda donatı içeriyorsa basınç deneyi için kullanılmaz.

• Numune, kesitine paralel doğrultuda donatı içe- riyorsa basınç deneyi için kullanılıp kullanılmayacağı mühendisin tecrübesine kalmıştır. İçinde donatı bulunan numuneler, donatı bulunmayana göre daha düşük dayanım verirler. Bu durum hesaplarda göz önünde bulundurulmalıdır.

• Su, betonu kesme anında ortaya çıkan parçaları çabuk temizleyecek tazyikte ayarlanmalıdır. Su şiddeti az olduğunda bıçak betona sıkışıp makinenin motorunun yanmasına sebep olabilir

• Numune alınacak mekandaki mevcut tesisata (elekt- rik, telefon, su,vb.) dikkat edilmelidir.

... Devamı

Karot Kesim Ankraj Sistemleri


81 ildeki şubemizde faaliyetlerimize başladığımız günden bu yana kazandığımız bilgi birikimi, tecrübe deneyimi ve teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak hizmet vermekteyiz.

 

NUMUNE ALIMI

Mevcut bir betonun karakteristik basınç dayanımının tespiti, en gerçekçi olarak, betondan karot numunesi alınıp bu numunenin serbest basınç deneyine tabi tutulmasıyla yapılabilmektedir. Ancak karot numunesi alımı mevcut yapıyı tahrip ettiğinden (özellikle bina türü yapılar için) en son tercih edilmesi gereken ve mutlaka bir inşaat mühendisi gözetiminde yapılması gereken bir yöntemdir.

Karot alımı, 1999 Marmara depreminden sonra, hasarlı yapıların onarım-güçlendirme projelerinin yapılma- sında yaygın olarak kullanılır olmuştur. Ancak bir çok durumda olduğu gibi; bu yöntemin kullanımında eksikliler ve hatalar görülmekte veya sonuçlar doğru değerlendirilememektedir.

Genel Esasları

Karot alımı, tahribatlı bir yöntemdir ve her koşulda yapıya zarar verir. Karot numunesi, elemana ve yapıya önemli hasar vermeden ve yapıyı riske atmadan mühendislik kaidelerine uygun bir şekilde alınmalıdır. Yapının ve yapı elemanlarının taşıma gücünü etkileme- yecek yerler seçilmelidir. Numune alımıyla ilgili olarak şu hususlara dikkat edilmelidir:

• Numune alımıyla oluşan boşlukların, yapı elema- nında önemli gerilme yığılmalarına yol açtığı unutulmamalıdır.
• Zarar vermektense karot alın- mamalı beton basınç dayanımı tahmini için başka yöntemlerden faydalanılmalıdır. (Ultrases testi, Schmidt beton çekici testi, vb.) Ancak bu tahri- batsız yöntemlerin tek başla- rına kullanıldıklarında %80’lere varan hatalar verebildikleri unutulmamalıdır.

• Kullanılacak karot bıçağı çapı;
- Numune alınacak betonun en büyük dane çapının üç katına eşit veya büyük olmalıdır.
- Alınan numunedeki maksimum dane çapının iki katına eşit veya büyük olmalıdır.

• Ø50mm karot bıçağı, en iri agrega çapından ve beton mukavemetinden eminsek kullanılmalıdır.

• Numune boyunu tayin ederken, karotun başlık yapı- lırken tıraşlanacağı göz önüne alınmalıdır. Standart basınç deneyine tabi tutulacak tıraşlanmış ve başlık yapılmış numunenin L/d oranı 1.0 ile 2.1 arasında olmalıdır.

• Numune boyu mümkün olduğunca çapın iki katı kadar olmalıdır. Numune boyu çaptan küçük olmamıdır.

• Donatı kesilmemelidir. Bu hususta azami dikkat sarf edilmelidir.

• 28 günden genç betonlardan numune alınmamalıdır.

• Dübel tutmayan veya tutmakta zorlanan betonlardan numune alınmamalı betonun bu durumu özenle not edilmelidir.

• Alınan numune yerinde incelenerek cinsi, yapısı, donatı içerip içermediği ve hasar durumu özenle kaydedilmelidir.

• Açılan delik, en kısa sürede düşük çökme değerli ve yüksek dozlu harçla veya özel rötresiz harçla kapatılmalıdır.

• Alınan numune, deneye tabi tutuluncaya kadar örse- lenmeden muhafaza edilmelidir.

• Numune mevcut nem oranını koruyacak şekilde sak- lanmalıdır. (Doymuş kireç çözeltisinde, talaş içinde, vb.)

• Numune en kısa sürede deneye tabi tutulmalıdır. Bu süre en az 24 saat olmalıdır.

• Numune, kesitine dik doğrultuda donatı içeriyorsa basınç deneyi için kullanılmaz.

• Numune, kesitine paralel doğrultuda donatı içe- riyorsa basınç deneyi için kullanılıp kullanılmayacağı mühendisin tecrübesine kalmıştır. İçinde donatı bulunan numuneler, donatı bulunmayana göre daha düşük dayanım verirler. Bu durum hesaplarda göz önünde bulundurulmalıdır.

• Su, betonu kesme anında ortaya çıkan parçaları çabuk temizleyecek tazyikte ayarlanmalıdır. Su şiddeti az olduğunda bıçak betona sıkışıp makinenin motorunun yanmasına sebep olabilir

• Numune alınacak mekandaki mevcut tesisata (elekt- rik, telefon, su,vb.) dikkat edilmelidir.

Akbulut İnşaat

kesimdelimişleri


Aslan İnşaat

Karotkesimankrajsistemleri


Cakir Mütaahitlik

Karasu Derz Kesme


Çapar Mütaahitlik

Hendek Derz Kesme


Yavuz İnşaat

kesim delim işleri


Uz İnşaat

Karot Kesim Ankraj Sistemleri


Zülal San Tic

İmamoğlu Filiz Ekme


Gürbüz San Tic

Aladağ Filiz Ekme


 Firma Ekle